Kriolipoliza Katowice

W zabiegach kriolipolizy niska temperatura jest wykorzystywana w kontrolowany sposób do selektywnego uszkadzania adipocytów. Komórki tłuszczowe są znacznie bardziej podatne na niskie temperatury niż komórki skóry, nerwy, czy też mięśnie. Komórki tłuszczowe wypełnione są trój-glicerydami, które powstają z połączenia wolnych kwasów tłuszczowych i glicerolu. Masą tkanki tłuszczowej są komórki zwane adipocytami. Tkanka tłuszczowa jest największym rezerwuarem energii w organizmie dlatego, że ma dużą gęstość energetyczną i jest słabo uwodniona, w przeciwieństwie do glikogenu czy białek. Komórki tłuszczowe są najmniej odporne na działanie niskiej temperatury i dlatego jako pierwsze reagują na nią. Kriouszkodzenie nie dotyczy tkanek otaczających niechciany tłuszcz. Tworzenie się mikrokryształków lodu wewnątrz komórek tłuszczowych, indukowana apoptoza i reakcja zapalna uruchamia układ immunologiczny do powolnego oczyszczania miejsca zabiegu z obumarłych komórek. Powolny czas umierania komórek oznacza powolne tempo uwalniania się kwasów tłuszczowych i niewykrywalne wzrosty lipidów w surowicy krwi po wykonanym zabiegu. Czas trwania cyklu niskotemperaturowego wynosi 8-12 tygodni. Po ekspozycji tkanki na zimno zachodzą w niej określone zmiany. W efekcie podejmowanych działań adipocyty i ich zawartość trafiają do układu limfatycznego oraz krwionośnego, gdzie podlegają naturalnym procesom spalania lub magazynowania. Ważne jest, aby działanie urządzenia do kriolipolizy było selektywne tzn. powodowało trwałe uszkodzenie tylko komórek tłuszczowych. Po 90 dniach od zabiegu obserwuje się od 30% do 50% ubytku tkanki tłuszczowej. Tkanka tłuszczowa może zostać zmniejszona w zakresie od 20 do 80%. W badaniach klinicznych stwierdzono, że tkanka tłuszczowa po dwóch miesiącach zmniejszyła się o 20,4% a po kolejnych dwóch o 22,4% i w ostatnim o 25,5%. Urządzenie medyczne COOLTECH do kriolipolizy umożliwia precyzyjne wykonanie zabiegu, a także pomiar ciśnienia i temperatury, dopasowanie zabiegu do grubości tkanki tłuszczowej, w trakcie i po zabiegu masaż. Urządzenie COOLTECH do kriolipolizy wyposażone jest w różnego kształtu głowic, które pozwalają na wykonanie zabiegu niezależnie od budowy pacjenta na różnych obszarach ciała. Przed przyłożeniem aplikatora do skóry, na obszar skóry poddany zabiegowi nakłada się membranę nasączoną substancjami  zapobiegającymi odmrożeniu skóry. Membrana chroni skórę, obniżając temperaturę zamarzania tkanek oraz łagodząca proces chłodzenia. Od wartości temperatury, do jakiej schładzamy aplikatory, zależy ilość ciepła, jaka jest oddawana z obszaru zabiegowego. Im większa różnica temperatur, tym więcej ciepła zostaje odprowadzona. Parametr, który określa tą wartość mierzony jest w jednostkach mW/cm2. Kriolipoliza, w przypadku prawidłowo ustalonego protokołu terapeutycznego u właściwie dobranych pacjentów, zaliczane jest do zabiegów o dużym profilu bezpieczeństwa.

Głowice stosowane w medycznym urządzeniu COOLTECH do kriolipolizy składają się z ssących okładzin chłodzących skórę. W takim urządzeniu fałd tłuszczowo-skórny po zassaniu przez aplikator poddawany jest ochłodzeniu do temperatury -80 C, przez 70 minut.

Odpowiednio długi czas chłodzenia zapewnia skuteczność zabiegu bez ryzyka uszkodzenia innych tkanek. Urządzenia COOLTECH może być stosowane tam, gdzie skutecznie może być zassana fałda i poddana działaniu urządzenia. Urządzenie takie może być stosowane na brzuchu, w okolicy talii i bioder, wewnętrznych i zewnętrznych stronach ud, plecach, a także podbródku. 

Zastosowanie podciśnienia, do zasysania fałd skóry do wnętrza aplikatora spowalnia krążenie krwi. Ułatwia to osiągnięcie odpowiedniej temperatury i powoduje, że krew nie ogrzewa tego co aplikator chłodzi i zwiększa to precyzję chłodzenia na wybranym obszarze. 

Elementem chłodzącym w aplikatorze jest ogniwo Peltiera, czyli półprzewodnikowy element elektryczny, który pod wpływem odpowiedniego napięcia pochłania ciepło z jednej strony i transmituje je na drugą stronę. Powoduje to, że po jednej stronie chłodzimy a po drugiej grzejemy. Programując odpowiednią temperaturę, określamy ilość oddawanego ciepła. 

Pod wpływem schłodzenia podskórnej tkanki tłuszczowej dochodzi do apoptozy komórek tłuszczowych, co prowadzi do uwolnienia cytokin i innych mediatorów stanu zapalnego, utrzymującego się w skórze właściwej. Proces zapalny pojawia się po 3 dniach po zabiegu i nasila do około 30 dnia. Początkowo obserwuje się nacieki komórek zapalnych. Po około 30 dniach od zabiegu proces zapalny zaczyna się zmniejszać. A w 90 dniu po zabiegu nie stwierdza się jego objawów. W medycznym urządzeniu COOLTECH zaleca się tylko jeden do dwóch zabiegów na wybraną okolicę, gdyż wytworzona temperatura w czasie jednej sesji niszczy większość podatnych na działanie temperatury triglicerydów znajdujących się w danym miejscu. Metoda ta jest skuteczna tylko poprzez precyzyjne wytworzenie odpowiednio niskiej temperatury, w miejscu nagromadzenia się tłuszczu.

Po zabiegu należy wykonać masaż ręczny lub falą uderzeniową, co pozwala na skuteczniejsze eliminowanie rozbitych komórek tłuszczowych. Do 10 minut po zabiegu na skóra jest bardziej tkliwa. Zabieg kriolipolizy jest bezpieczny i poza rozbiciem tkanki tłuszczowej poprawia jakość i napięcie skóry. Kriolipoliza działa wyłącznie na tkankę tłuszczową podskórną. Efekty tej metody są stałe. Stosowanie tej metody związane jest z określonymi działaniami niepożądanymi m.in.: zaczerwienieniem skóry, obrzękiem a także niewielką bolesnością.Medyczne urządzenia gwarancją jakości

Przeciwwskazania do zabiegu krwiolipolizy

 • Choroby związane z zimnem (krioglubulinemia, hemoglobinuria napadowa wywoływana przez zimno, zespół Reynaud’a, itp.)
 • zmienione krążenie krwi w obszarze zabiegu (żylaki, zapalenie żył,   zakrzepowe zapalenie żył).
 • ciąża i karmienie piersią
 • choroby periodontologiczne (w przypadku zabiegów na podbródku).
 • osłabienie czucia skóry lub neuropatie.
 • choroby krwi i zażywanie antykoagulantów lub antyagregantów.
 • ostatnio wykonywane zabiegi lub blizny w obszarze zabiegu lub   przylegającym, przepukliny w wywiadzie medycznym o obszarze zabiegu
 • aktywne rany skóry lub zmiany chorobowe w obszarze zabiegu (zapalenie  skóry, łuszczyca, wrażliwa skóra, oparzenia, itp.)
 • wszczepione urządzenia (stymulatory lub defiblatory).
 • słabo kontrolowane choroby przewlekłe-zwyrodnieniowe (nadciśnienie, cukrzyca, niewydolność serca, niewydolność nerek, niewydolność wątroby, itp.).
 • infekcje (miejscowe lub systemowe).
 • choroby autoimmunologiczne (toczeń rumieniowaty układowy, twardzina skóry, zespół Sjorgena).
 • immunosupresja (zespół nabytego niedoboru odporności) z zażywania leków immunosupresyjnych
 • zmiany złośliwe, zmiany przedrakowe lub nowotwory oraz leczenie immunoterapią.
 • nadmierny przerost lub rozrost tkanki w wywiadzie medycznym.
 • leczenie kortykosterydami.
 • zaburzenia psychiczne (zaburzenia odżywiania, zaburzenia somatyczne, itp.).
 • reakcje alergiczna na glicerynę.
 • przepuklina pępkowa
 • endometrioza